Beyləqan rayon Mərkəzi kitabxanası

Beyləqan rayon MKS

"BAKI 1501". Əzizə Cəfərzadə

"BAKI 1501". Sovet dövrünün bestselləri, Azərbaycan hökmdarı Şah İsmayıldan bəhs edən əsər

"Əclafların qanunu". ÇİNGİZ ABDULLAYEV

Bu kitabda, öz təsiri ilə bütün keçmiş nəhəng dövləti əhatə edən və indi yeni, transmilli hücumları nümayiş etdirən güclü milli mafiyaların fəaliyyətini göstərməyə və danışmağa cə

"Zülmətin əlli çaları". Erika Leonard Ceyms

Erika Leonard Ceyms gənc yaşlarından oxucuların qəlbini ovsunlayacaq hekayətlər qələmə almağı düşünürdü. Lakin ailə və karyera onun həyatında birinci yeri tuturdu. Nəhayət, günlərin bir günü cəsarət

"Səfillər". Viktor Hüqo

Yalnız fransız ədəbiyyatının deyil, dünya ədəbiyyatının da ən görkəmlisimalarından sayılan Viktor Hüqo özünün parlaq istedadının məhsulu olanəsərləri ilə bəşər bədii fikri tarixini zəngi