Beyləqan rayon Mərkəzi kitabxanası

Beyləqan rayon MKS

"Martin İden". Cek London

"Martin İden"romanı görkəmli Amerika yazıçısı Cek Londonun (1876-1916) ən məşhur əsərlərindən biridir. Romanda sənət adamının faciəli həyatından söhbət aılır. Əsər indi də gənclər tərəfindən sevilə-sevilə

"Cinayət və cəza". Fyodor Dostoyevski

XIX əsrin böyük rus yazıçısı, rus milli ruhunun dərin ifadəçisi Fyodor Dostoyevski dünya ədəbiyyatının, eləcə də fəlsəfi və estetik fikrinin inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Do

Seçilmiş əsərləri. Frans Kafka

Tanınmış Avstrya yazıçısı Frans Kafkanın "Müşahidələr", "Çevrilmə", "Ac-yalavaclar", "Akademiya üçün hesabat" novella və hekayələrinin "Amerika", "Mühakim", "Qəsr" romanlarının qəhrəmanları

"EŞİTDİKLƏRİM OXUTDUQLARIM GÖRDÜKLƏRİM". MANAF SÜLEYMANOV

Azərbaycan Sovet yazıçısı M. Süleymanovun «Eşitdiklərim,oxuduqlarım, gördüklərim» kitabı Bakının qədim keçmişindən, inqilabdövründə «neft səltənətində» baş verən hadisəl