Beyləqan rayon Mərkəzi kitabxanası

Beyləqan rayon MKS

Türk xalqları ədəbiyyatı. II Cild. Orta dövr

Türk xalqları ədəbiyyatı. II Cild. Orta dövr Bakı, "Çaşıoğlu", 2006, 320 səh

Türk xalqları ədəbiyyatı. III Cild. Yeni dövr

Türk xalqları ədəbiyyatı. III Cild. Yeni dövr Bakı, "Çaşıoğlu", 2007, 320 səh

Türk xalqları ədəbiyyatı. IV Cild. Ən yeni dövr

Türk xalqları ədəbiyyatı. IV Cild. Ən yeni dövr Bakı, "Çaşıoğlu", 2007, 320 səh

Qoşqar Əliyev. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi

Qoşqar Əliyev. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsiBakı, "Qismət", 2003, 248 səh.

Aydın Xan Əbilov. "Kreativ innovasiya: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri"

Aydın Xan Əbilov "Kreativ innovasiya: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri". Kulturoloji-elmi toplu Bakı, 2017, 213 səh.