Beyləqan rayon Mərkəzi kitabxanası

Beyləqan rayon MKS

"Xəyallarımın arzusu"

Cəfərov Abduləli"Xəyallarımın arzusu"

"Rəngli daşlar" (roman)

Nicat Kazimov"Rəngli daşlar" (roman) 188 səh.

"Böyük dayaq"

Mirzə İbrahimov "Böyük dayaq" 929 səh.

Əsərləri. Beş cilddə. I cild

Hüseyn CavidƏsərləri. Beş cilddə. I cild 256 səh.

Əsərləri. Beş cilddə. II cild

Hüseyn CavidƏsərləri. Beş cilddə. II cild 352 səh.